Gerechtelijk jaar 2020-2021

Het gerechtelijk jaar tijdens de derde coronagolf

Waar we het vorige gerechtelijk jaar inderdaad nog konden bogen op een half “normaal” jaar, startte het huidige gerechtelijk jaar in volle aanloop naar de derde Corona golf (voor zover u de tel nog kan bijhouden, natuurlijk).

Bij de installatie van de Raad van de Orde op 1 september 2020 was iedereen nog zeer hoopvol dat de Raad opnieuw fysiek zou kunnen vergaderen. Toch werd het een jaar met vele virtuele bijeenkomsten en waren de live ontmoetingen eerder beperkt.

Op 14 september 2020 vond de prijsuitreiking plaats in het kader van het DIApositief project van de NOAB, dat streeft naar meer diversiteit aan de balie.

Op 15, 16 en 17 oktober 2020 gingen de jaarlijkse reflectiedagen van de Raad van de Orde door in het verre Oostende.

Dankzij het Vlaams Pleitgenootschap kon dan toch nog een “openingszitting” (what’s in a name?) plaatvinden waarop Mr. Michaël Merrigan een openingsrede “De advocaat in het democratisch verzet: over recht en verantwoordelijkheid” hield. Zoals gebruikelijk werd de openingsredenaar door de voorzitter van het VPG, Mr. Philippe Van Gaever, van repliek voorzien, waarna ook stafhouder De Moor hierop heeft geargumenteerd.

De algemene vergadering verliep, net zoals vorig jaar, virtueel vanuit een professionele studio met korte videoreportages.

Stafhouder Bart De Moor blikt in een videointerview met Fien Sabbe terug op zijn eerste jaar in functie als stafhouder in coronatijden.

Tijdens de algemene vergadering werden ook de resultaten van de verkiezing van de vicestafhouder, de leden van de Raad en de vertegenwoordiger van de advocaten-stagiairs bekendgemaakt.

Een aantal vertrouwde gezichten in de Raad zullen niet meer terugkeren. Stafhouder Bart De Moor bedankte hen op het einde van de vergadering met een op ieders maat gesneden laudatio. U leest de integrale teksten achteraan in dit jaarboek.

Na de verkiezing nam secretaris Vanessa Foncke het woord met het verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar. Penningmeester Bernard Derveaux lichtte de cijfers toe op een zeer verhelderende manier. Als uitsmijter vertelde stafhouder De Moor met veel passie over zijn hobby.