AV 15 juni 2021

Financieel verslag van het boekjaar 2020

Het traditionele ‘jaarverslag van de penningmeester’ mag hier niet ontbreken. Een gezonde en transparante financiële politiek werkt immers nog jaren na.

We geven u hier alvast een paar belangrijke cijfers uit de balans en de resultatenrekening van het werkingsjaar 2020, die de algemene vergadering van 15 juni 2021 goedkeurde. Verder vindt u ook een overzicht van het werkingsbudget voor het boekjaar 2021.

 

Download hier het volledige verslag