28 mei 2021

Openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap

Het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel heeft de Plechtige Opening van het 130ste werkingsjaar omwille van de pandemie online uitgezonden op vrijdag 28 mei om 17.00 uur.

Gewezen advocaat Michaël Merrigan hield de openingsrede over een brandend actueel onderwerp met als titel “De advocaat in het democratisch verzet: over recht en verantwoordelijkheid”.

Deze rede en de replieken van voorzitter Philippe Van Gaever en stafhouder Bart De Moor waren vooraf opgenomen in de Braffortzaal van het Justitiepaleis.

De uitreiking van de prijzen aan de laureaten van de pleitwedstrijd en de overhandiging van enkele geldprijzen zond de balie rechtstreeks uit vanuit een coronaproof studio, in aanwezigheid van een beperkt publiek.